Specialisatie
grondwerk riolering bestrating asfalt slijtlagen hotbox puttenfrees coatings specialisatie

SPECIALISATIE

DESIGN & CONSTRUCT
Van plan naar product

Wegenbouwprojecten bestaan veelal uit verschillende disciplines, die soms door verschillende (onder)aannemers worden uitgevoerd. Omdat De Wilde Wegenbouw gespecialiseerd is in meerdere disciplines legt het bedrijf zich steeds meer toe op de totaaluitvoering van dergelijke projecten. De Wilde Wegenbouw is daardoor betrokken bij de ontwerpfase, de planfase en de onderhoudsfase. Dit biedt grote voordelen voor de opdrachtgever, omdat de samenhang en synergie in de werkzaamheden wordt bevorderd. De Wilde Wegenbouw profileert zich dan ook als uitstekend partner in de steeds meer opkomende geïntegreerde contracten.

ADVISERING
De specialist als vraagbaak

De Wilde Wegenbouw is graag bereid om in alle fasen van het bouwproject de gespecialiseerde kennis en de ervaring van het bedrijf ter beschikking te stellen. Vanuit het bouwteam of tijdens de bouwvergadering nemen wij graag onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Onze betrokkenheid strekt zich uit van voortraject tot nazorg.

OPLEIDING
doorgeven van kennis en ervaring

De door de jaren heen opgebouwde kennis en ervaring beschouwen wij als ons belangrijkste bedrijfskapitaal. De Wilde Wegenbouw stelt zich ten doel om dit kapitaal door te geven, zodat het ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Om die reden zijn wij een gecertificeerd leerbedrijf, een kweekvijver voor toekomstige specialisten.

DUURZAAMHEID
nu en in de toekomst

De Wilde Wegenbouw volgt de ontwikkelingen met betrekking tot. duurzaamheid op de voet om ook vanuit het eigen vakgebied een actieve bijdrage te leveren aan een schoner milieu. Wij zien daartoe mogelijkheden in de toepassing van grondstoffen volgens het cradle to cradle principe. Daarnaast kan door adequate advisering het overmatige gebruik van middelen en materialen voorkomen worden.

specialisatie

AANVULLENDE SPECIALITEITEN

SAMI

Het vloeistofdichte membraam ten behoeve van het vloeistofdicht maken van asfaltconstructies, of ter conservering van betondekken

WEGTAPIJT

op hellingbanen en brugdekken ter verkrijging van een stroeve toplaag

BESCHOEIING

door middel van damwanden van staal, kunststof of CFK-gekeurd hout

BETONNEN KEERWANDEN EN MEGABLOKKEN

leverantie en plaatsing van alle maten en soorten

VOEGVULLING EN GIETASFALT

voor het dichten van scheuren in het asfalt, het vullen van dilatatieovergangen en het realiseren van bitumineuze gootconstructies

BELIJNING EN MARKERING

door middel van coatings, koud plastic, verf, aglomeraat en thermoplast

WEGMARKERING / WEGWIJZERING

organisatie van omleidingen om de doorstroom van het verkeer tijdens de werkzaamheden goed te laten verlopen

GROENVOORZIENING

als ultieme bijdrage aan het totaalpakket